ตรวจสิทธิ์ โครงการเราชนะ รอบ 2 และ รอบ 3 รับมาตรการเยียวยาโควิด 19

โครงการเราชนะเป็นโครงการที่ทางรัฐมีการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในช่วงโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้มีรายได้ลดลง จึงทำให้ทางรัฐของมาตรการเข้าช่วยเหลือดีๆ 

ตรวจสิทธิ์

อย่างโครงการเราชนะที่มีการเยียว 7,000 บาท โดยการแบ่งจ่ายทุกสัปดาห์ และการได้รับเงินก็ขึ้นอยู่ที่กลุ่ม และคุณบัติต่างๆ ตามเกณฑ์ โดยวันนี้เราจะพาไปดูขั้นตอนการตรวจสิทธิ์  โครงการเราชนะ ให้ทราบกันก่อนที่จะมีการเปิดเราชนะรอบใหม่ รอบ 3 ที่คาดว่าจะมีการเยียวยาเร็วๆ นี้

ขั้นตอนการ ตรวจสิทธิ์ โครงการเราชนะบนมือถือ

สำหรับขั้นตอนการตรวจสิทธิ์เราชนะสามารถทำการตรวจได้บนมือถือง่ายๆ ดังต่อไปนี้

  1. เข้าเว็บเราชนะ.com โดยทำการค้นหาบน Google
  2. เลือกตรวสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์
  3. กรอกเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด
  4. กดตรวจสอบสถานะ
  5. เมื่อได้รับสิทธิ์ระบบจะทำการแจ้งว่าจะได้รับเงินวันไหน หรือเงินเข้าเท่าไหร่

เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นในการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ซึ่งสามรถตรวจสอบเองได้ที่เว็บผ่านบนมือถือที่มีความสะดวกสบายไม่ยุ่งยากเลย

ตรวจสิทธิ์

ทบทวนคุณสมบัติผู้ได้เข้าร่วมโครงการเราชนะ

สำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
  • ไม่เป็นพนักงาน หรือข้าราชการ
  • ไม่เป็นผู้ได้เงินพึงประเมินเกิน 300,000 บาท
  • ไม่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท

และตอนนี้โครงการเราชนะก็ได้มีการขยายเวลาในการใช้เงินจาก 31 พ.ค. 64 เปลี่ยนแปลงเป็น 30 มิ.ย. 64 เป็นต้น และปัจจุบันทางรัฐได้มีการยื่นของโครการเราชนะรอบ 3 แต่กำลังรองบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากคาดว่าจีมผู้เข้ามาขอใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงทำให้ทางกระทรวงการคลังรองบเพิ่มเติม แต่ที่แน่นอนจะมีการเยียวยาเราชนะรอบ 3 ภายในปีนี้อย่างแน่นอน เพียงแต่รองบ และให้ควิด-19 นั้นคลี่คลายลงก็จะมีการเยียวยาเราชนะรอบ 3 อีกครั้ง

เป็นอย่างไรบ้างกับขั้นตอนการตรวจสิทธิ์  โครงการเราชนะบนมือถือ ที่มีขั้นตอนง่ายๆ สามารถทำผ่านเว็บเราชนะได้ทันที พร้อมทั้งในเว็บยังมีปุ่มสละสิทธิที่สามารถทำการสละสิทธิได้ หากคุณยังพอมีการสละสิทธิก็จะเป็นการช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ไม่มีอย่างแท้จริง ดังนั้นแล้วก่อนลงทะเบียนรับเงินสามารถทำการกดสอบตัวเองให้ดีก่อน ที่จะขอสิทธิรับเงินเยียวยาเพื่อเป็นการช่วยเหลือ และเยียวยาประชาชนที่ไม่มี และต้องที่จะได้รับอย่างแท้จริง

ตรวจสิทธิ์ การลงทะเบียนง่าย ๆ ตามกำหนดเวลา

ตรวจสิทธิ์ เราชนะ 3 หลังจากการลงทะเบียนเป็นการติดตามสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียน เนื่องจากโครงการนี้เปิดให้ลงทะเบียนด้วยตนเองในช่วงแรกที่เปิดโครงการรอบที่ 3 ออกมา หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีการแจ้งวันสำหรับการเข้าดูสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียน ดังนั้นเมื่อถึงวันที่ทางเว็บแจ้งเอาไว้แล้วแนะนำให้เข้าไปดูสิทธิ์ของตนเองว่าได้หรือไม่ได้ จะได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปของโครงการได้ถูกต้องนั้นเอง เพราะหากไม่ติดตามผลตามวันที่ทางเว็บแจ้งเอาไว้คุณอาจจะเสียสิทธิ์ของคุณไปได้ง่าย ๆ เนื่องจากไม่รู้ว่าตนเองได้รับสิทธิ์หรือไม่และยอดเงินเข้ามาแล้วแต่ไม่มีการใช้จ่าย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินก็จะถูกดึงกลับคืนไปนั้นเอง

กลุ่มไม่ต้องเช็คสิทธิ์

เราชนะรอบ 3 จะมีการแบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ไม่ต้องตรวจสิทธิ์ คือกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากยอดเงินจะทยอยเข้าเป็นรายสัปดาห์ให้แก่ผู้ถือบัตรจนกว่าจะครบจำนวนเงิน 7000 บาท ระหว่างที่ยอดเงินเข้าบัตรแล้วผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรไปใช้จ่ายได้เลย โดยวิธีการใช้จ่ายผ่านบัตรคือการใช้บัตรรูดหรือให้ร้านค้าสแกนบัตร ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหากเป็นกิจการขนาดใหญ่จะมีเครื่องรูดบัตรของธนาคารกรุงไทยในการรูดบัตรให้แก่ผู้ถือบัตร แต่หากเป็นกิจการขนาดเล็กจะใช้การสแกนผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อรับเงินจากบัตรของคุณ การใช้ยอดเงินไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดสามารถทยอยใช้จ่ายได้ตามความต้องการของผู้ถือบัตร แต่ต้องใช้เงินทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น ในส่วนของเงินช่วยเหลือรายเดือน 200 – 300 บาทยังคงต้องใช้แบบรายเดือนเหมือนเดิมไม่สามารถนำมาสะสมกับยอดเงินโครงการเราชนะได้

กลุ่มที่ต้องเช็คสิทธิ์

กลุ่มที่ต้องตรวจสิทธิ์ คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บเราชนะ.com และกลุ่มพิเศษที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารของรัฐ โดนจะมีวันแจ้งเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถเข้าเช็คสิทธิ์ได้ในวันที่เท่าไหร่ ซึ่งกลุ่มพิเศษสามารถให้ลูกหลานหรือคนในบ้านเช็คสิทธิ์ให้ผ่านทางเว็บได้เช่นกัน แต่หากในกรณีที่ไม่มีใครเช็คให้ได้ก็ให้ไปยังธนาคารที่ลงทะเบียนทำการเช็คให้ได้ และหากได้รับสิทธิ์กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บจะใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ส่วนกลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนนั้นเอง ซึ่งยอดเงินจะเข้าตามตารางการจ่ายเงินที่ทางเว็บแจ้งเอาไว้เข้าเป็นรายสัปดาห์จนกว่าจะครบยอด 7000 บาท แต่กลุ่มพิเศษอาจจะได้รับเงินเป็นก้อนเลยเนื่องจากลงทะเบียนทีหลังกลุ่มทั่วไปนั้นเอง แต่ไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามเมื่อ ตรวจสิทธิ์ และได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องใช้จ่ายตามช่องทางที่สิทธิ์ของตนเองใช้ได้เท่านั้น ไม่สามารถนำออกมาเป็นเงินสดได้นั้นเอง

บทความที่คุณไม่ควรพลาด !! >> แนะนำการ ลงทะเบียน ไทยชนะ สำหรับร้านค้าใหม่อย่างง่ายแค่ 5 นาที

เข้าเล่นเกมออนไลน์ AMMBET , SUPERSLOT , PG SLOT หรือเกมอื่นๆ ได้ด้านล่างนี้ หรือหากอยากให้เราเขียนบทความอะไร ก็สามารถแจ้งมาได้ที่

[email protected] : superslot นี้ได้เลย