สมัคร super slot
สมัคร super slot
สมัคร super slot

ประกันสังคม ลดเงินสมทบกองทุน 6 เดือน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

ประกันสังคม คือ กองทุนซึ่งรัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสวัสดิการพื้นฐาน และความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกจ้างที่มีรายได้ในประเทศ ใช้บังคับกับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฝ่ายละเท่าๆ  กัน ซึ่งเงินที่สมทบได้มานั้นจะถูกนำไปจัดตั้งเป็นกองทุน โดยจะถูกนำไปจ่ายเป็นผลประโยชน์ทดแทนหรือให้ความคุ้มครอง

ประกันสังคม ลดเงินสมทบกองทุน 6 เดือน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

ประกันสังคมตามมาตรา 40 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์  ซึ่งถือว่าเป็นแรงงานนอกระบบ ไม่ได้สังกัดในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือจะหมายรวมถึง แรงงานที่อยู่ในร้านค้า ผู้ประกอบการ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนประกันสังคม ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา 40 นี้ จะต้องไม่ได้ขึ้นทะเบียนในมาตรา 33 มาตาร 39 ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการ ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นต้น

มาตรการลดจ่ายเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ส.ค.64-ม.ค.65

หากท่านใดยังไม่ได้เข้าร่วมกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ยังสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้กับทางสำนักงานประกันสังคม ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้น นอกจากจะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยา และสิทธิพื้นฐานตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคมแล้ว ในระยะเวลต่อจากนี้ยังได้รับส่วนลดการจ่ายสมทบกองทุนโดยทางคณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนในมาตรา40กองทุนประกันสังคม ดังนี้

ประกันสังคม ลดเงินสมทบกองทุน 6 เดือน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้ประกันตน ทางเลือกที่ 1 จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่ เป็น 42 บาท/เดือน

 ☻ผู้ประกันตน ทางเลือกที่ 2 จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน

 ♦ผู้ประกันตน ทางเลือกที่ 3 จากจากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน

                ทั้งนี้ การจ่ายเงินสมทบในอัตราใหม่นี้ ครอบคลุมถึงผู้ประกันตนรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมกับกองทุน โดยจะได้สิทธิ์คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขทางเลือกที่จ่าย

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับสิทธิ์คุมครองตามเงื่อนไขเดิม

แม้จะมีการปรับลดจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แต่สิทธิพื้นฐานที่ผู้ประกันตนพึงได้นั้น ยังคงอยู่ในรูปแบบเงื่อนไขเดิม ดังนี้

กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จำนวน 200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี

    เงื่อนไขจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน (การรักษาพยาบาลใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500 – 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลานานถึง 15 ปี

    เงื่อนไขเงินขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือนขึ้นไป (ต้องเป็นผู้ทุพพลภาพหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้น วินิจฉัยโดยแพทย์)

กรณีตาย ได้รับค่าทำศพจำนวน 20,000 บาทต่อราย

    เงื่อนไข จ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเสียชีวิต ยกเว้น เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบครบ 1 เดือน ก่อนเสียชีวิต

กรณีชราภาพ (เงินบำเหน็จ)  สามารถรับเงินก้อนเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

    เงื่อนไข มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน


กรณีชราภาพ (เงินบำนาญ) สามารถรับเงินบำนาญเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

     เงื่อนไข ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี) ได้รับเงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำเดือนละ 600 บาท ตลอดชีวิต

สรุป

การเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคม ถือเว่าเป้นหลักประกันให้กับประชาชนผู้สนใจ เป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตตนเอง รวมไปถึงครอบครัว โดยมาตรการที่รัฐบาลออกมาล่าสุดให้กับผู้ประกันตนมาตรา40นั้น ถือว่าเป็นส่วนเสริมในการตัดสินใจเข้าร่วมมากขึ้น จากการลดค่าทำเนียมจ่ายเงินสมทบสูงถึงร้อยละ 60 จาก 3 ทางเลือก โดดเงื่อนไขคุ้มครองสิทธิ์ยังคงเดิม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนรายเก่าหรือใหม่

คลิกเพื่อเข้าชมบทความที่คุณไม่ควรพลาด   >>> ประกันสังคม มาตรา40 เตรียมตัวให้พร้อม อาชีพอิสระ รับ 5,000 เยียวยา 

สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ได้ที่นี้   >>> เครดิตฟรี ฟรีเครดิต สล็อตรวมเกม pg เครดิตฟรี

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทางทีมงานที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่   >>> [email protected] : xosuper 

 

หน้าหลัก

สมัคร

โปรโมชั่น

ติดต่อเรา