สมัคร super slot
สมัคร super slot
สมัคร super slot

ไทยชนะcom เว็บโครงการดี ๆ สำหรับคนไทยจำเป็นต้องรู้

ไทย ชนะ com เป็นเว็บที่ขอความร่วมมือจากกิจการต่าง ๆ ให้เข้าร่วม เพื่อทำให้กิจการของคุณดูมีมาตรฐานในการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานที่ของคุณว่าสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างปลอดภัย อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค เป็นสถานที่ปลอดภัยและสามารถติดตามผู้เข้าใช้บริการได้อยู่เสมอหากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานที่ของคุณ ทำให้การแพร่ระบาดชะลอตัวและลดน้อยลงได้ ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังคงมีอยู่เรื่อย ๆ ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าไปยังสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ส่งผลให้กิจการต่าง ๆ มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ แต่หากคุณเข้าร่วมมาตรการนี้ก็จะช่วยผ่อนความกังวลของผู้ใช้บริการให้ลดลงได้ และยังคงมีคนเข้าใช้บริการพื้นที่ของคุณอยู่เสมอนั้นเอง

ไทย ชนะ com เว็บโครงการดี ๆ สำหรับคนไทยจำเป็นต้องรู้

มีผลต่อกิจการและผู้เข้าใช้บริการ ไทย ชนะ com อย่างไรบ้าง

ไทย ชนะ com เว็บโครงการดี ๆ สำหรับคนไทยจำเป็นต้องรู้

มาตรการ ไทย ชนะนั้นมีผลทั้งต่อกิจการและผู้เข้าใช้บริการจริง ๆ เพราะจะมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการเป็นเวลา 60 วันโดยผู้อื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นอกจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อเอาไว้เวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานที่ที่คุณไปใช้บริการ จะมีการติดต่อเพื่อให้คุณไปตรวจคัดกรองหาเชื้อได้ทันเวลา ในส่วนของสถานที่ก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้เข้าบริการมากขึ้นว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ในการควบคุมและดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเอง ทางรัฐบาลจึงขอความร่วมมือบรรดากิจการทั้งหลายให้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการในครั้งนี้

หากกิจการไม่เข้าร่วม ไทย ชนะ com จะส่งผลกระทบอย่างไร

ไทยชนะcom เป็นการขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ซึ่งแน่นอนว่าจะมีทั้งกิจการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมเพราะไม่ได้มีการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือ กิจการที่ไม่เข้าร่วมจะต้องมั่นใจว่าพื้นที่ของตนเองนั้นถูกสุขลักษณะและมีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการเป็นอย่างดีแล้ว เพราะหากมีผู้ติดเชื้อเข้าไปใช้บริการและมีการแพร่ระบาดของเชื้อ แต่กิจการไม่มีข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการและไม่สามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงในการเข้าใช้บริการได้ กิจการของคุณอาจจะถูกสั่งปิดเพื่อควบคุมโรคตามระยะเวลาที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นสมควร ซึ่งอาจไม่ส่งผลดีต่อกิจการและพนักงานที่ทำงานอยู่ภายในกิจการเท่าไหร่

กิจการที่มีหลายสาขา

สำหรับกิจการใดที่มีหลายสาขาต้องลงทะเบียนทุกสาขา โดยให้ตัวแทนของแต่ละสาขาเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการนี้ เนื่องจาก QR – CODE ที่ลงทะเบียนไปนั้นแม้ว่ากิจการจะใช้ชื่อเดียวกัน แต่ที่ตั้งและขนาดสถานที่อาจไม่เท่ากันดังนั้นจึงใช้ร่วมกันไม่ได้ แต่ละสาขาควรลงทะเบียนแยกกันและใช้ QR – CODE ของสาขาใครสาขามันเท่านั้น แต่หากในกรณีที่สถานที่เดียวแต่มีทางเข้าออกหลายทางสามารถใช้ด้วยกันได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน ไทยชนะใหม่

สรุป

เว็บไซต์เราชนะถือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของทางรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและเข้าใตมาตรการโครงการต่างๆ ที่ทางรัฐเผยแพร่ แกทั้งยังมีโครงการสำคัญที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนา หาแนวทางแก้ไขสำหรับเหตุการณ์เร่งด่วน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

คลิกเพื่อเข้าชมบทความที่คุณไม่ควรพลาด   >>> ลงทะเบียนใหม่ ในกลุ่มพิเศษ เราชนะรอบ 3 ไม่มีสมาร์ทโฟน

สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ได้ที่นี้   >>> เครดิตฟรี ฟรีเครดิต สล็อตรวมเกม pg เครดิตฟรี

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทางทีมงานที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่   >>> [email protected] : xosuper 

 

หน้าหลัก

สมัคร

โปรโมชั่น

ติดต่อเรา