เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด เดือน พ.ค. 64 เยียวยาอะไรบ้าง

มาแล้วกับวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด พี่จะมีการเยียวยาในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้จะมีการเยียวยาอะไรบ้างไปติดตามดูกันได้เลย

เช็ค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มีเยียวยาอะไรบ้าง

สำหรับการเยียวยาในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้จะมีการเยียวยาดังต่อไปนี้

1.วงเงินในการซื้อสินค้าบริโภคและอุปโภคจำนวนเงิน 200-300 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ถือบัตร

2. วงเงินค่าเดินทางค่ารถโดยสาร 500 บาทต่อเดือน

3. วงเงินค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 3 เดือนต่อ 45 บาท

3. วงเงินค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน ถ้าหากเกินจะไม่สามารถตัด และเยียวยาในส่วนนี้ได้ แต่ถ้าหากวงเงินไม่เกินผู้ถือบัตรจะต้องทำการชำระค่าไฟฟ้าไปก่อน และจากนั้นจะทำการตรวจสอบ หากยอดเงินไม่เกินระบบจะทำการโอนเงินให้

4. วงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน หากเกินจะไม่สามารถตัดและเยียวยาในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากวงเงินอยู่ในตามที่กำหนดผู้ถือบัตรจะต้องทำการชำระค่าน้ำประปาก่อน และจากนั้นจะทำการตรวจสอบหากยอดเงินไม่เกินระบบจะทำการโอนเงินให้

5. เงินผู้พิการ 200 บาทต่อเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

และนี่ก็ถือเป็นการเยียวยาช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถนำไปใช้จ่ายผ่านร้านที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นร้านสินค้า OTOP ร้านธงฟ้า ร้านค้า และค้าอื่นๆ เป็นต้น และวงเงินที่จะได้รับเหล่านี้ไม่สามารถแปลงเป็นวงเงินของเงินสดได้ซึ่งจะต้องนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น

เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้คาดว่ายังไม่มีกำหนดให้ลงทะเบียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงมากขึ้น จึงทำให้มีการเลื่อนออกไปก่อนแต่ก็ยังมีการขยายเวลาเราชนะจากเดิม 31 พฤษภาคม 2564 เลื่อนมาเป็น 30 มิถุนายน 2564 ทำให้การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ยังไม่มีการอัพเดทเพิ่มเติมด้วย และเพิ่มเติมจะมีการเยียวยาเราชนะรอบ 3 ด้วย แต่คาดว่าทั้งการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และเราชนะรอบ 3 รอบใหม่นี้จะดำเนินการภายในปีนี้อย่างแน่นอน

เป็นอย่างไรบ้างกับการเยียวยา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ที่มีการเยียวยาเหมือนกับเดือนที่ผ่านมายังไม่มีเพิ่มเติมอะไรมากนัก แต่หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือถือบัตรสวัสดิการก็สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้อีกช่องทางและหากมีการเยียวยา หรือช่วยเหลือเพิ่มเติมจะมีการอัพเดทข่าวสารสามารถทำการติดตามได้ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ และทางออนไลน์

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่ายอดเงินเข้าแล้วหรือยังหรือว่าใช้จ่ายแล้วเหลือยอดเงินเท่าไหร่

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินสำหรับใช้ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ 200 – 300 บาทต่อเดือน ไม่รวมกับค่าเดินทางผ่านขนส่งสาธารณะ ค่าแก๊สหุงต้ม และเงินช่วยค่าน้ำ ค่าไฟต่อเดือน ซึ่งยอดเงินจะถูกนำเข้าทุกวันที่ 1 ของเดือนทุกยอดเงิน หากในแต่ละเดือนผู้ถือบัตรใช้เงินภายในบัตรไม่หมดไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็ตามที่บัตรมีวงเงินให้ จะไม่ถูกนำมาทบยอดกับเดือนถัดไปได้ยอดจะถูกตัดออกและเป็นยอดของเดือนใหม่เข้ามาแทนที่ทันที

การตรวจสอบยอดคงเหลือของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่ายอดเงินคงเหลือเท่าไหร่นั้น มีขั้นตอนการตรวจสอบได้แบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ทำให้ผู้ถือบัตรทุกคนสามารถตรวจสอบยอดได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าเว็บหรือไปธนาคารเพื่อตรวจสอบให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาเลย ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบมีดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้ถือบัตรสามารถไปยังร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและให้ทางร้าน เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในบัตรให้ได้เลย หากมียอดเงินภายในบัตรก็สามารถใช้จ่ายกับทางร้านได้เลย แต่หากยังไม่รู้ว่าจะใช้ซื้ออะไรก็สามารถนำกลับมาใช้จ่ายวันหลังได้ที่ร้านต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ แต่ต้องใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้น หากเกิน 1 เดือนไปแล้วยอดจะถูกตัดออกและเป็นยอดของเดือนใหม่มาแทน ซึ่งผู้ถือบัตรหลายคนอาจจะเข้าใจว่าหากไม่ใช้จ่ายแล้วจะสะสมยอดเงินได้ในความจริงตามข้อกำหนดแล้วไม่สามารถทำได้ ดังนั้นใช้จ่ายแบบรายเดือนจะทำให้ไม่เสียสิทธิ์นั้นเอง

เช็ค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ

ในทุกเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับค่าเดินทางภายในบัตรจำนวนเงิน 500 บาท ซึ่งสามารถใช้กับขนส่งสาธารณะได้ทั้งหมด โดยการยื่นบัตรให้เจ้าหน้าที่ทำการรูดเงินผ่านบัตรได้ แต่หากไม่แน่ใจว่าบัตรยังใช้วงเงินได้เท่าไหร่หรืออาจจะมีการใช้ไปแล้วแต่ลืมยอดเงิน ก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ของขนส่ง เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าคงเหลือยอดที่ใช้ในการเดินทางได้อีกเท่าไหร่นั้นเอง

  • ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานั้นจะมีวงเงินช่วยเหลือเข้ามาในบัตรทุกเดือนเช่นกัน แต่จะเป็นเงินช่วยเหลือไม่ได้จ่ายให้ทั้งหมด โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมมาในการใช้วงเงินตัวนี้ หากผู้ถือบัตรใช้น้ำหรือไฟเกินกว่ากำหนดที่ตั้งเอาไว้จะไม่สามารถใช้วงเงินในบัตรเป็นส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟได้นั้นเอง ดังนั้นในส่วนนี้จึงไม่จำเป็นต้องเช็คยอด เพราะทุกคนที่ถือบัตรได้เหมือนกันทั้งหมด แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ได้นั้นเอง และไม่สามารถนำเอาส่วนของคนที่ถือบัตรภายในครอบครัวมารวมกันเพื่อจ่ายได้

เช็คยอด เงินภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเราชนะ

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถ เช็คยอด เงินของตนเองได้ ว่าสามารถใช้จ่ายได้อีกเท่าไหร่หรือมียอดเงินเข้าเท่าไหร่ในแต่ละช่วง โดยมีวิธีการเช็คง่าย ๆ ไม่ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ไหนก็ตามก็สามารถเช็ดได้ทั้งหมด โดยการตรวจสอบยอดเงินตามสิทธิ์ของคุณนั้น เราได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ให้แล้วทั้งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ดังนี้

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับคนกลุ่มนี้จะมีบัตรสวัสดิการที่มอบเงินค่าอุปโภคและบริโภคให้แบบรายเดือนอยู่ที่ 200 – 300 บาทไม่รวมค่าอื่น ๆ ที่ทางรัฐมอบให้ และยังได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะเพิ่มเติมมาอีก 7000 บาทโดยทยอยเข้าบัตรให้เป็นเงิน 675 – 700 บาทต่อสัปดาห์ การ เช็คยอด สามารถทำได้แบบง่าย ๆ โดยนำบัตรไปยื่นตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอตรวจสอบยอดเงินก่อนจากนั้นก็เลือกได้ว่าจะใช้จ่ายทั้งหมดตามยอดที่มีอยู่ หรือจะแบ่งใช้ตามความต้องการก็ได้ เงินส่วนค่าอุปโภคและบริโภคแบบรายเดือน 200 – 300 บาทจะต้องใช้ตามเดือนนั้น ๆ ไม่สามารถนำมาทบรวมยอดกันได้ แต่เงินส่วนของโครงการเราชนะที่เข้าให้เพิ่มเติมสามารถทบยอดไว้ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 สำหรับคนกลุ่มนี้

  • กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ

กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มไม่รวมกับกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแยกเป็นกลุ่มทั่วไปที่ใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังและกลุ่มพิเศษที่ลงทะเบียนตามหลังเนื่องจากไม่มีสมาร์ทโฟนต้องใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์เท่านั้น โดยกลุ่มของผู้ใช้จ่ายผ่านแอพ เช็คยอด ได้จากแอพได้เลย เป็นกลุ่มที่เข้าถึงยอดเงินง่ายสุดและใช้จ่ายได้ง่ายสุดมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มพิเศษใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสามาร เช็คยอด ได้เหมือนกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการ โดนนำบัตรประชาชนไปยื่นขอดูยอดการการใช้จ่ายได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยเลือกได้ว่าจะใช้ทั้งหมดหรือแบ่งใช้ตามความต้องการก็ได้ ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินเป็นก้อนเนื่องจากลงทะเบียนทีหลังนั้นเอง แต่ทุกกลุ่มจะได้เท่ากันหมดคือยอดเงิน 7000 บาท นั้นเอง

สำหรับใครที่ยังสงสัยว่าตนเองจะดูยอดเงินคงเหลือได้อย่างไร สามารถใช้วิธีที่เรารวบรวมนำมาไปใช้ในการตรวจสอบได้เลย ก่อนที่จะหมดระยะเวลาในการใช้สิทธิ์และทำให้เสียสิทธิ์ทิ้งไปเปล่า ๆ ยอดเงินเหลือเท่าไหร่ก็สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าได้ตามร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือของกินก็ซื้อได้

บทความที่คุณไม่ควรพลาด !! >> เงินเยียวยา มาตรการรัฐของการระบาด โควิดครั้งที่ 2 มีอะไรบ้าง

เข้าเล่นเกมออนไลน์ AMMBET , SUPERSLOT , PG SLOT หรือเกมอื่นๆ ได้ด้านล่างนี้ หรือหากอยากให้เราเขียนบทความอะไร ก็สามารถแจ้งมาได้ที่

[email protected] : superslot นี้ได้เลย